Oblici rada u ustanovi

 • Prihvat i privremeni kratkotrajni smještaj: skrb o djeci i mladima bez adekvatne skrbi.
 • Dnevni i poludnevni oblici rada: pružanje neposredne i kontinuirane pomoći u cilju preveniranja poremećaja u ponašanju, realizacija izrečenih odgojnih mjera.
 • Domski ili stalni smještaj: cjelokupna socijalna i materijalna skrb, zaštita, sigurnost, odgoj i preodgoj, socijalizacija, učenje društveno prihvatljivog ponašanja i promjena neprihvatljivog ponašanja.
 • Djelatnost Doma je pružanje usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno – zaštitnih potreba djece i mladeži u dobi od 7-21 god. života koja iskazuju poremećaje u ponašanju i vladanju.Dom pruža usluge cjelodnevnog ili poludnevnog boravka te stalnog, tjednog ili privremenog smještaja odnosno kratkotrajni prihvat, boravak ili stanovanje, što ovisno o vrsti tretmana uključuje prehranu, odijevanje, brigu o zdravlju, čuvanje i odgoj te stručnu pomoć u učenju uz skrb o školovanju i radnom osposobljavanju.

  U Domu se provodi stacionarna opservacija, poludnevni boravak , prihvat i domski tretman, a u skladu s propisima o izvršenju odgojnih mjera za maloljetnike izvršavaju se i sudske odgojne mjere:

  • upućivanje u Disciplinski centar
  • pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi
  •  upućivanje u odgojnu ustanovu