D36d0eab 348a 4c28 b8f1 f9aace0eeb75

"Sustav - to smo mi!" - Radni sastanak "Jačanje suradnje dionika institucionalnog tretmana djece i mladih s problemima u ponašanju" 8.11.2019.

U petak, 8.11.2019., naš Dom okupio je 40-ak nama važnih partnera (sudova, odvjetništava, policijskih uprava, centara za socijalnu skrb), a kako bi za istim stolom čuli jedni druge, probleme, izazove i ideje u skrbi o djeci u riziku. Ovaj sastanak imao je za cilj ojačati suradnju, jer u "kolu" kojeg igramo svi, centar i fokus rada jesu i trebaju biti potrebe i problemi naših korisnika. Ako to "kolo" ne igramo svi, u istom ritmu i po istim taktovima koje potrebe naše djece i mladih diktiraju, problemi su teško riješivi. Zato, osvijestimo da sustav činimo svi mi - ljudi. Tako su ovom sastanku svojim rukama doprinijeli i naši korisnici, izradivši slobodnom igrom cvjetnu instalaciju, koja je samo početak našeg kreativnog angažmana, a koji se intenzivno nastavlja provoditi i za nadolazeće blagdane.